top of page

PRESENTACIÓ

El Col·lectiu de Distribuïdores d’Arts Escèniques de Catalunya, CDAEC, som una xarxa de professionals que ens dediquem a la distribució i l’intermediació en l’àmbit de les arts escèniques, unides en la defensa de les necessitats i els drets de la nostra professió i per unificar criteris de treball.

1. Descripció de la figura de la distribuïdora:

 • La distribuïdora és una mediadora que ofereix un acompanyament entre la creació i les entitats programadores, capaç d'acompanyar el procés creatiu i inserir-lo al mercat.

 • Pot dedicar-se a l'àmbit local, nacional i/o internacional, i amb companyies de qualsevol àmbit geogràfic.

 • Estableix singularització, coherència i criteri en les seves línies artístiques.

 • Pot ser una professional independent o treballar dins una estructura o companyia.

2. Remuneració econòmica: 

 • La distribuïdora percep una remuneració específica fixa i/o variable relacionada o no amb els resultats de la distribució. 

 • Pot desenvolupar serveis extraordinaris sota acord previ amb l’artista amb una remuneració a part.

3. Competències bàsiques:

 • Assessorament en l’activitat i disseny de l’estratègia.

 • Visibilitat i promoció.

 • Negociació i tancament de l’acord de la contractació.

 • Intermediació entre l’artista i les entitats programadores

4. Habilitats: Criteri, coneixement del sector, adaptabilitat, empatia i implicació, capacitat comunicativa i relacional.

5. Relacions amb l’artista: Diàleg i consens constant amb l’artista. Creació de relacions de confiança fent valdre la feina feta i no tant els resultats. 

6. Relacions amb el programador/mercat: Aportació de valor en el procés creatiu per intervenir més adequadament en el mercat. Establir vincles i relacions per generar transparència i complicitat.

OBJECTIUS DEL COL·LECTIU A MIG I LLARG TERMINI:

 

Treballar en un marc d’actuació i relació entre els agents del sector cultural per tal de definir unes pautes ètiques, acurades i respectuoses. Apostar per seguir fent créixer la xarxa, per sumar esforços, recursos, idees i motivacions, per tal d’establir bases i qüestionar-nos les pràctiques de la nostra professió. Creació d’un espai de reflexió en aquests moments de canvi i transició.

 • Aconseguir una millora de condicions laborals.

 • Definir un model base de contracte.

 • Fer valdre la feina feta, independentment de l’èxit directe de la peça en el mercat.

 • Crear una taula de paràmetres econòmics generals.

 • Tenir presència en les produccions artístiques des d’un inici tant per les institucions com en els pressupostos de les companyies.

 • Defensar els interessos de les distribuïdores, tenint en compte el màxim de models de distribució.

 • Establir interrelació amb altres associacions del sector i administracions públiques.

 • Reflexionar al voltant del futur de la professió.

 • Treballar de manera inclusiva amb les professionals de la distribució per tal de col·laborar plegades.

Si vols més informació, contacta amb nosaltres.

CDAEC - logotip descriptiu - color.jpg

DOCUMENTS:

NI_Logo_Negro-lletres-sense-fons_edited.png

Amb el suport de:

bottom of page